Satavahana University B.Ed 1st Sem Revaluation Result Feb 2020

Satavahana University has released Revaluation Results of B.Ed 1st Sem Exams held in Feb 2020